• CJ-艾勒比 | CJ Elleby
 • 开拓者 16号
 • 20岁 | 前锋/后卫
 • 1.98
  身高
 • 不详
  臂展
 • 不详
  站立摸高
 • 91 公斤
  体重

赛季数据

常规赛 季后赛
 • 8.1
  上场时间
 • 3.0
  得分
 • 1.1
  篮板
 • 0.3
  前板
 • 0.8
  后板
 • 0.2
  助攻
 • 0.2
  失误
 • 0.3
  抢断
 • 0.2
  盖帽
 • 45.2%
  投篮命中率
 • 5
  三分总命中数
 • 0.4
  场均三分命中
 • 26.3%
  三分命中率
 • 66.7%
  罚球命中率
 • 0.4
  利用失误得分
 • 1.1
  内线得分
 • 77.8%
  内线命中率
 • 0.5
  二次进攻得分
 • 75.0%
  二次进攻命中率
 • 0.3
  快攻得分
 • 50.0%
  快攻命中率
 • 0
  两双
 • 0
  三双
 • -0.8
  +/-
 • 1.4
  犯规
 • 0
  犯满离场
 • 0
  驱逐出场
 • 0
  技术犯规
 • 0
  恶意犯规
 • -
  上场时间
 • -
  得分
 • -
  篮板
 • -
  前板
 • -
  后板
 • -
  助攻
 • -
  失误
 • -
  抢断
 • -
  盖帽
 • -
  投篮命中率
 • -
  三分总命中数
 • -
  场均三分命中
 • -
  三分命中率
 • -
  罚球命中率
 • -
  利用失误得分
 • -
  内线得分
 • -
  内线命中率
 • -
  二次进攻得分
 • -
  二次进攻命中率
 • -
  快攻得分
 • -
  快攻命中率
 • -
  两双
 • -
  三双
 • -
  +/-
 • -
  犯规
 • -
  犯满离场
 • -
  驱逐出场
 • -
  技术犯规
 • -
  恶意犯规

进阶数据

常规赛 季后赛
 • -
  进攻效率
 • -
  防守效率
 • -
  净效率
 • -
  助攻率
 • -
  助攻失误比
 • -
  助攻比率
 • -
  前场篮板率
 • -
  后场篮板率
 • -
  篮板率
 • -
  失误率
 • 53.2%
  有效命中率
 • 55.8%
  真实命中率
 • -
  回合占有率
 • -
  回合数
 • -
  比赛贡献值
 • -
  进攻效率
 • -
  防守效率
 • -
  净效率
 • -
  助攻率
 • -
  助攻失误比
 • -
  助攻比率
 • -
  前场篮板率
 • -
  后场篮板率
 • -
  篮板率
 • -
  失误率
 • -
  有效命中率
 • -
  真实命中率
 • -
  回合占有率
 • -
  回合数
 • -
  比赛贡献值

关键时刻数据

常规赛 季后赛
 • -
  场次
 • -
  时间
 • -
 • -
 • -
  得分
 • -
  篮板
 • -
  后场篮板
 • -
  前场篮板
 • -
  助攻
 • -
  失误
 • -
  抢断
 • -
  盖帽
 • -
  被盖帽
 • -
  犯规
 • -
  造犯规
 • -
  命中率
 • -
  三分命中率
 • -
  罚球命中率
 • -
  +/-
 • -
  场次
 • -
  时间
 • -
 • -
 • -
  得分
 • -
  篮板
 • -
  后场篮板
 • -
  前场篮板
 • -
  助攻
 • -
  失误
 • -
  抢断
 • -
  盖帽
 • -
  被盖帽
 • -
  犯规
 • -
  造犯规
 • -
  命中率
 • -
  三分命中率
 • -
  罚球命中率
 • -
  +/-

拼抢数据

常规赛 季后赛
 • -
  干扰投篮
 • -
  干扰两分投篮
 • -
  干扰三分投篮
 • -
  造带球撞人
 • -
  截断
 • -
  救球
 • -
  掩护助攻
 • -
  卡位
 • -
  干扰投篮
 • -
  干扰两分投篮
 • -
  干扰三分投篮
 • -
  造带球撞人
 • -
  截断
 • -
  救球
 • -
  掩护助攻
 • -
  卡位
生涯最高
常规赛 季后赛
 • 15
  得分
 • 7
  篮板
 • 3
  前场篮板
 • 4
  后场篮板
 • 1
  助攻
 • 1
  抢断
 • 9
  出手
 • 5
  投篮命中
 • 100.0%
  命中率
 • 5
  三分出手
 • 1
  三分命中
 • 6
  罚球次数
 • 4
  罚球命中
 • 2
  盖帽
 • 4
  犯规
 • 1
  失误
 • -
  得分
 • -
  篮板
 • -
  前场篮板
 • -
  后场篮板
 • -
  助攻
 • -
  抢断
 • -
  出手
 • -
  投篮命中
 • -
  命中率
 • -
  三分出手
 • -
  三分命中
 • -
  罚球次数
 • -
  罚球命中
 • -
  盖帽
 • -
  犯规
 • -
  失误
2001-02赛季前暂无数据
20-21赛季
常规赛季后赛
三个数据分别是:某赛季该区域的命中率、命中数和出手数
命中率高于平均水平命中率处于平均水平命中率低于平均水平
20-21 赛季

- 比赛日期均为美国当地日期;
- 部分季前赛的比赛数据缺失;
- 2015-16赛季开始,+/-数据暂时缺失;
- 2014-15赛季(含)前,球员未出场比赛的数据缺失。

生日 2000年6月16日 6月16日生日
选秀 2020年第2轮第16顺位被开拓者选中 总第46顺位
来自 华盛顿州立大学 校友
薪水 90万美元
合同
2年底薪,2020年签,2022年休赛期到期
2020-21赛季 90万#2021-22赛季 152万