• JJ-雷迪克 | JJ Redick
 • 17号
 • 后卫
 • 1.91
  身高
 • 1.91
  臂展
 • 2.48
  站立摸高
 • 91 公斤
  体重

赛季数据

常规赛 季后赛
 • 16.4
  上场时间
 • 7.4
  得分
 • 1.5
  篮板
 • 0.1
  前板
 • 1.4
  后板
 • 1.2
  助攻
 • 0.8
  失误
 • 0.3
  抢断
 • 0.1
  盖帽
 • 39.7%
  投篮命中率
 • 66
  三分总命中数
 • 1.5
  场均三分命中
 • 37.1%
  三分命中率
 • 94.2%
  罚球命中率
 • 1.6
  利用失误得分
 • 0.3
  内线得分
 • 45.5%
  内线命中率
 • 0.8
  二次进攻得分
 • 56.3%
  二次进攻命中率
 • 1.3
  快攻得分
 • 41.2%
  快攻命中率
 • 0
  两双
 • 0
  三双
 • 0.0
  +/-
 • 1.1
  犯规
 • 1
  犯满离场
 • 1
  驱逐出场
 • 5
  技术犯规
 • 0
  恶意犯规
 • -
  上场时间
 • 0.0
  得分
 • 0.0
  篮板
 • 0.0
  前板
 • 0.0
  后板
 • 0.0
  助攻
 • 0.0
  失误
 • 0.0
  抢断
 • 0.0
  盖帽
 • 0.0%
  投篮命中率
 • 0
  三分总命中数
 • 0.0
  场均三分命中
 • 0.0%
  三分命中率
 • 0.0%
  罚球命中率
 • 0.0
  利用失误得分
 • 0.0
  内线得分
 • 0.0%
  内线命中率
 • 0.0
  二次进攻得分
 • 0.0%
  二次进攻命中率
 • 0.0
  快攻得分
 • 0.0%
  快攻命中率
 • 0
  两双
 • 0
  三双
 • 0.0
  +/-
 • 0.0
  犯规
 • 0
  犯满离场
 • 0
  驱逐出场
 • 0
  技术犯规
 • 0
  恶意犯规

进阶数据

常规赛 季后赛
 • -
  进攻效率
 • -
  防守效率
 • -
  净效率
 • -
  助攻率
 • -
  助攻失误比
 • -
  助攻比率
 • -
  前场篮板率
 • -
  后场篮板率
 • -
  篮板率
 • -
  失误率
 • -
  有效命中率
 • -
  真实命中率
 • -
  回合占有率
 • -
  回合数
 • -
  比赛贡献值

关键时刻数据

常规赛 季后赛
 • 9
  场次
 • 1.6
  时间
 • 4
 • 5
 • 1.3
  得分
 • 0.1
  篮板
 • 0.1
  后场篮板
 • 0.0
  前场篮板
 • 0.0
  助攻
 • 0.0
  失误
 • 0.1
  抢断
 • 0.0
  盖帽
 • 0.0
  被盖帽
 • 0.1
  犯规
 • 0.2
  造犯规
 • 75.0%
  命中率
 • 66.7%
  三分命中率
 • 100.0%
  罚球命中率
 • 1.3
  +/-
 • -
  场次
 • -
  时间
 • -
 • -
 • -
  得分
 • -
  篮板
 • -
  后场篮板
 • -
  前场篮板
 • -
  助攻
 • -
  失误
 • -
  抢断
 • -
  盖帽
 • -
  被盖帽
 • -
  犯规
 • -
  造犯规
 • -
  命中率
 • -
  三分命中率
 • -
  罚球命中率
 • -
  +/-

拼抢数据

常规赛 季后赛
 • 1.4
  干扰投篮
 • 0.5
  干扰两分投篮
 • 1.0
  干扰三分投篮
 • 0.2
  造带球撞人
 • 0.3
  截断
 • 0.3
  救球
 • 0.4
  掩护助攻
 • 0.3
  卡位
 • -
  干扰投篮
 • -
  干扰两分投篮
 • -
  干扰三分投篮
 • -
  造带球撞人
 • -
  截断
 • -
  救球
 • -
  掩护助攻
 • -
  卡位
生涯最高
常规赛 季后赛
 • 40
  得分
 • 10
  篮板
 • 3
  前场篮板
 • 9
  后场篮板
 • 10
  助攻
 • 4
  抢断
 • 27
  出手
 • 11
  投篮命中
 • 100.0%
  命中率
 • 15
  三分出手
 • 9
  三分命中
 • 11
  罚球次数
 • 11
  罚球命中
 • 2
  盖帽
 • 6
  犯规
 • 7
  失误
 • 31
  得分
 • 6
  篮板
 • 2
  前场篮板
 • 6
  后场篮板
 • 7
  助攻
 • 3
  抢断
 • 18
  出手
 • 11
  投篮命中
 • 100.0%
  命中率
 • 12
  三分出手
 • 5
  三分命中
 • 10
  罚球次数
 • 10
  罚球命中
 • 4
  盖帽
 • 6
  犯规
 • 6
  失误
生涯总数
常规赛 季后赛

- 篮板从1950-51赛季开始统计;时间从1951-52赛季开始统计;
- 后场篮板、前场篮板、盖帽、抢断从1973-74赛季开始统计;
- 失误从1977-78赛季开始统计;三分从1979-80赛季开始统计。

2001-02赛季前暂无数据
21-22赛季
常规赛季后赛
三个数据分别是:某赛季该区域的命中率、命中数和出手数
命中率高于平均水平命中率处于平均水平命中率低于平均水平
21-22 赛季

- 比赛日期均为美国当地日期;
- 部分季前赛的比赛数据缺失;
- 2015-16赛季开始,+/-数据暂时缺失;
- 2014-15赛季(含)前,球员未出场比赛的数据缺失。

生日 1984年6月24日 6月24日生日
国籍
4536人
选秀 2006年第1轮第11顺位被魔术选中 总第11顺位
来自 杜克大学 校友