• RJ-巴雷特 | RJ Barrett
 • 尼克斯 9号
 • 20岁 | 前锋/后卫
 • 1.98
  身高
 • 不详
  臂展
 • 不详
  站立摸高
 • 97 公斤
  体重

赛季数据

常规赛 季后赛
 • -
  上场时间
 • -
  得分
 • -
  篮板
 • -
  前板
 • -
  后板
 • -
  助攻
 • -
  失误
 • -
  抢断
 • -
  盖帽
 • -
  投篮命中率
 • -
  三分总命中数
 • -
  场均三分命中
 • -
  三分命中率
 • -
  罚球命中率
 • -
  利用失误得分
 • -
  内线得分
 • -
  内线命中率
 • -
  二次进攻得分
 • -
  二次进攻命中率
 • -
  快攻得分
 • -
  快攻命中率
 • -
  两双
 • -
  三双
 • -
  +/-
 • -
  犯规
 • -
  犯满离场
 • -
  驱逐出场
 • -
  技术犯规
 • -
  恶意犯规

进阶数据

常规赛 季后赛
 • -
  进攻效率
 • -
  防守效率
 • -
  净效率
 • -
  助攻率
 • -
  助攻失误比
 • -
  助攻比率
 • -
  前场篮板率
 • -
  后场篮板率
 • -
  篮板率
 • -
  失误率
 • -
  有效命中率
 • -
  真实命中率
 • -
  回合占有率
 • -
  回合数
 • -
  比赛贡献值

关键时刻数据

常规赛 季后赛
 • -
  场次
 • -
  时间
 • -
 • -
 • -
  得分
 • -
  篮板
 • -
  后场篮板
 • -
  前场篮板
 • -
  助攻
 • -
  失误
 • -
  抢断
 • -
  盖帽
 • -
  被盖帽
 • -
  犯规
 • -
  造犯规
 • -
  命中率
 • -
  三分命中率
 • -
  罚球命中率
 • -
  +/-

拼抢数据

常规赛 季后赛
 • -
  干扰投篮
 • -
  干扰两分投篮
 • -
  干扰三分投篮
 • -
  造带球撞人
 • -
  截断
 • -
  救球
 • -
  掩护助攻
 • -
  卡位
赛季最高
常规赛 季后赛
 • 27
  得分
 • 15
  篮板
 • 6
  前场篮板
 • 10
  后场篮板
 • 9
  助攻
 • 6
  抢断
 • 20
  出手
 • 10
  投篮命中
 • 80.0%
  命中率
 • 8
  三分出手
 • 5
  三分命中
 • 13
  罚球次数
 • 9
  罚球命中
 • 2
  盖帽
 • 5
  犯规
 • 5
  失误
 • -
  得分
 • -
  篮板
 • -
  前场篮板
 • -
  后场篮板
 • -
  助攻
 • -
  抢断
 • -
  出手
 • -
  投篮命中
 • -
  命中率
 • -
  三分出手
 • -
  三分命中
 • -
  罚球次数
 • -
  罚球命中
 • -
  盖帽
 • -
  犯规
 • -
  失误
2001-02赛季前暂无数据
19-20赛季
常规赛季后赛
三个数据分别是:某赛季该区域的命中率、命中数和出手数
命中率高于平均水平命中率处于平均水平命中率低于平均水平
19-20 赛季

- 比赛日期均为美国当地日期;
- 部分季前赛的比赛数据缺失;
- 2015-16赛季开始,+/-数据暂时缺失;
- 2014-15赛季(含)前,球员未出场比赛的数据缺失。

生日 2000年6月14日 6月14日生日
国籍
43人
选秀 2019年第1轮第3顺位被尼克斯选中 总第3顺位
来自 杜克大学 校友
薪水 783万美元
合同
新秀合同,2019年夏天签,2023年到期,2022年、2023年球队选项
2019-20赛季 783万美元#2020-21赛季 823万美元#2021-22赛季 862万美元#2022-23赛季 1090万美元